Ýük gatnatmak hyzmatyny näme üçin “DÖRT TARAP LOGISTIKA” ynanmaly?

Ygtybarly

Daşaýan ýükler üçin maliýe jogapkärçiligi maddy töwekgelçiligiňizi azaldar we işgärlerimiziň seresaply garaýşy ýükleri howpsuz we ygtybarly eltmäge mümkinçilik berer.

Bu çalt

Hasaplanan logistika iň az gowşuryş wagtyny kepillendirýär.

Bu amatly

Ýük hereketine gözegçilik ulgamy, iberişiňize çalt gözegçilik etmäge kömek eder.

Habarlaşmak üçin